Masáže Slávy

REIKI

Univerzální životní energie

K tomu, aby se člověk mohl stát praktikem reiki, je třeba osobního zasvěcení od učitele, který byl rovněž zasvěcen a vyškolen. Používejte je pouze k nejvyššímu dobru všech a poskytněte je každému, kdo o ně požádá. Cokoli vyšlete, se vám mnohonásobně vrátí. Reiki je Vesmírná Láska.

 

Lidé a zvířata jsou více než jen fyzické bytosti. Máme hmotné fyzické tělo, které je bezprostředně vnímatelné zrakem i hmatem, ale kromě toho máme ještě tři další těla.  Tato neviditelná, nefyzická těla jsou energetické úrovně utvořené z ki, jež určují stav fyzického těla. Léčení proto nemůže probíhat pouze na fýzické úrovni. Zatímco lékařská věda působí jen na fyzické tělo, léčení a  zejména reiki  léčí na všech čtyřech úrovních. Zasahuje proto podstatně hlouběji než lékařství a ve svých výsledcích je tak daleko ucelenější. Jestliže nás například rozbolí hlava, může nám od bolesti pomoci aspirin ‒ ten ale neučiní nic pro to, aby se odstranila její příčina. Reiki odstraní nejen bolest, ale i její zdroj. Po užití aspirinu je docela pravděpodobné, že nás po třech hodinách hlava rozbolí znovu; po léčení s reiki se bolest již nevrátí. To platí zejména o závažnějších onemocněních. Zdroj jakéhokoliv fyzického onemocnění je pravděpodobně nejen fyzického rázu, a proto je nutno léčit i jeho nefyzické příčiny. Většina metafyzických léčitelů věří, že každé fyzické onemocnění má nefyzické kořeny v emočních traumatech, negativních modelech myšlení či duchovní beznaději. Abychom mohli nemoc vyléčit, musíme nejprve najít a vyléčit její původ.


Moje první setkání s reiki se uskutečnilo v roce 1994, kdy jsem byl zasvěcen do prvního stupně. Od té doby jsme společně ušli velkou cestu až po dnešek, kdy jsem mistr Reiki. Nyní již touto metodou pomáhám doplňovat energii, odstraňovat energetické bloky, urychlovat léčbu po operacích.

-
webdnes.cz
®2016, Masáže Sláva